FORMULÁŘ - COVID-19 VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Děkujeme, že pomáháte zamezit šíření onemocnění COVID-19 a otestovali jste se antigenním/PCR testem.

Pro účely plnění povinností spojené s testováním, jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnance, prosím vyplňte následující formulář. Informace jsou povinné v plném rozsahu. Od 6.4.2021 platí i pro OSVČ.

Formulář nevyplňují zaměstnanci / OSVČ, kteří:

 • Jsou trvale na HO a nedostavují se na pracoviště zaměstnavatele, u OSVČ neprobíhá kontakt se zákazníky,

 • jsou očkovaní proti covid-19 a uplynulo 14 dní od poslední dávky vakcíny,

 • v průběhu uplynulých 90 dnů prokazatelně prodělali nemocnění covid-19 a uplynula doba jejich izolace a nejeví žádné příznaky onemocnění (dokládá se potvrzení od praktického lékaře). 

Formulář Covid-19

Všechna pole jsou povinná

Přiložte fotografii vyplněného formuláře
po provedení ANT/PCR testu.

Nahrát soubor

Ucelené informace o zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností jsou k nahlédnutí zde.

innogy_BI_Heart_p_RGB_FFM_edited.png

ČASTÉ DOTAZY K TESTOVÁNÍ

(seznam postupně doplňován)

Jak mám postupovat pokud mám negativní PCR test. Budu vpuštěna do lokality? Kam to mám zadat?


Do lokality budete vpuštěna, pokud váš výsledek negativního PCR testu není starší než 7 dní. V dalším týdnu se už můžete testovat antigenními testy a zaregistrovat se ve firmě v rámci testování zaměstnanců. Výsledek negativního PCR testu zadáváte do formuláře „Výsledky testování“.
Necítím se dobře, ale výsledek testu na Covid-19 je negativní. Co mám dělat?


Se souhlasem svého nadřízeného opusťte pracoviště a kontaktujte svého lékaře. V případě, že se váš zdravotní stav zhorší během pracovní doby, po domluvě s nadřízeným opusťte pracoviště.
Potvrzení od jakého lékaře musím mít, když prokazuji že jsem prodělal/a Covid-19. Musí to být pouze obvodní lékař?


K prokázání nemoci Covid 19 stačí SMS o pozitivním výsledku PCR testu nebo potvrzení od praktického lékaře.
Může si zaměstnanec vybrat způsob, jakým bude testován (samotest / testování externí společností)?


Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nevyplývá možnost výběru pro zaměstnance mezi samotestováním a testováním prostřednictvím externí společnosti. Způsob testování volí zaměstnavatel podle vhodnosti a provozních možností. V případě, že zaměstnanec nesouhlasí se způsobem testování, může se nechat otestovat též prostřednictvím odběrového místa ze sítě antigenních odběrových míst.
Jak prokážu, že jsem prodělal/a v předchozích devadesáti dnech Covid-19? Stačí čestné prohlášení, které předám svému nadřízenému?


Čestné prohlášení nestačí. Je potřeba mít potvrzení vydané poskytovatelem zdravotních služeb o prodělaném onemocnění – tj. potvrzení o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, kde uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Pokud toto potvrzení nemáte k dispozici, je nutné se nechat před příchodem na pracoviště otestovat.
Bude ke každému antigenní testu návod?


Využijte návod na samotestování, který je publikovaný v této sekci . Zveřejnili jsme pro vás návod, který je přímo od výrobce a je schválený a doporučený zdravotnickými experty. Dodávky testů jsou balené po 25 kusech a pro každé velké balení nám distributor dodal pouze jeden tištěný návod.
Bude akceptován pro vstup do lokality také negativní PCR test?


Ano, bude, ale nesmí být starší než 7 dní.
Jak prokážu, že můj test/samotest je negativní?


Zaměstnanec po každém „samotestování“ musí vyplnit formulář na stránce energiedomu.cz/covid-19. Jeho součástí je i potvrzení správnosti zadaných dat, tj. i správnosti výsledku testu.

Další evidenci formou samostatného čestného prohlášení po zaměstnanci nyní nevyžadujeme.
Může zaměstnanec si zakoupit test sám, provést samotest doma a pak jen nahlásit výsledek do evidence a jít na pracoviště?


Ne, bohužel. Zaměstnavatel má nastaveno samotestování pouze testem, který je k dispozici pro samotestování v odběrových místnostech zaměstnavatele, případně byl zaměstnavatelem dodán zaměstnanci k otestování doma. Jedná se o testy, které mají ověřenou účinnost. Jiné volně dostupné antigenní testy nelze k samotestování využít.
Je testování zaměstnanců ve firmě povinné? Musím se nechat otestovat?


Vláda ČR rozhodla o testování zaměstnanců před vstupem na pracoviště. Tato povinnost je na straně zaměstnavatele. Zaměstnanci se dle stejného nařízení musí nechat otestovat minimálně jednou týdně.
Jaké testy se budou k testování používat a jak testování se sadou probíhá?


Pro testování bude používán rychlý antigenní test na akutní infekci Covid 19. Odběr vzorku bude prováděn z nosní sliznice. Rychlá testovací sada na antigen SAFECARE COVID-19 Antigen Rapid od společnosti Bio-Tech je určena pro rychlou kvalitativní detekci antigenu SARS-CoV-2 ze vzorku získaného stěrem z nosní sliznice. Antigenní test se skládá z odběru vzorku (stěr z nosní sliznice), testovací procedury a odečtení výsledku.
Jak často se musím nechat otestovat?


Zaměstnanec se musí v zájmu ochrany zdraví nechat otestovat minimálně jednou týdně. Následně v co nejkratší době vyplní čestné prohlášení o provedeném testování a uvede požadované podrobnosti včetně termínu provedení testu. Po týdnu musí zaměstnanec vždy test opakovat.
Otestuji se a můj test bude negativní, co dál?


Nasadíte si respirátor, potvrdíte to formou čestného prohlášení a budete pokračovat v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.
Jaký bude postup, když zaměstnanec odmítne testování a nemá podmínky pro práci z domova (HO)?


Zaměstnavatel má povinnost zamezit takovému zaměstnanci ve vstupu na pracoviště. Pracovní směna je hodnocená jako překážka ze strany zaměstnance – tj. bez náhrady mzdy. Toto překážka trvá do doby, kdy zaměstnanec antigenní test absolvuje.
Co nesmím dělat před testováním?


 • Nejméně 15 min. před odběrem nesmíte jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku, vyplachovat si ústa vodou, čistit si zuby ani používat ústní vodu
 • Minimálně 2 hodiny před odběrem nesmíte používat kapky nebo spreje do nosu
Otestuji se a můj test je pozitivní?


V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:

 • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
 • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
 • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
 • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
 • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
 • Zaměstnanec je povinen se podrobit konfirmačnímu testu.
Jak funguje samotestování u OSVČ?


Podobně jako u firem. OSVČ si musí koupit autotesty v lékárně či přes distributora ( seznam povolených testů). O proplacení musí požádat přímo pojišťovnu. V případě pozitivního testu je třeba kontaktovat lékaře. Upozornění: Na trhu, například v lékárnách, je možné zakoupit i testy, které nejsou na zmíněném seznamu Ministerstva zdravotnictví. Ty stát proplácet nebude. Povinnost testování je každých 7 dní! Další podrobnosti zveřejnilo ministerstvo v Průvodci testováním.
Hrozí nějaké sankce?


Za nedodržení povinnosti testovat bude podle ministryně Aleny Schillerové firmě opakovaně hrozit pokuta až 500 tisíc korun, zaměstnanci až 50 tisíc korun. Další podrobnosti zveřejnilo ministerstvo v Průvodci testováním.