top of page

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

 • Jak dlouho trvá změna dodavatele?
  Zahájení dodávky od innogy závisí na ukončení Vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem. Podáním výpovědi u stávajícího dodavatele poběží výpovědní lhůta, během které Vás bude stávající dodavatel nejspíše kontaktovat. Otázkou však je, proč Vám výhodnější cenu Vás stávající dodavatel nabídl až pod pohrůžkou Vašeho odchodu. U smlouvy na doby neurčitou trvá výpovědní lhůta ze zákona 3 měsíce. U smlouvy na dobu určitou je lhůta závislá na druhu smlouvy, kterou máte se svým dodavatelem uzavřenou. Zahajení dodavky je možné po rozvázání smluvního vztahu s bývalým dodavatelem. O všechny kroky, které povedou až k výhodným dodávkám od innogy se postaráme my!
 • Cena za dodávky energie má několik složek. U které je možné ušetřit a která je regulovaná?
  Předmětem konkurence je neregulovaná složka energie, což je Silová elektřina (nebo zemní plyn) a Stálý měsíční plat za Odběrné místo. Ostatní složky jsou regulované rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a nemůže zde probíhat jakákoli soutěž. Zajímejte se vždy o neregulovanou část. Tu regulovanou budete mít stejnou bez ohledu na Vašeho dodavatele energií.
 • Kdy mi bude vystaveno konečné vyúčtování od předchozího dodavatele?
  Po zahájení dodávky energií od innogy obdržíte od původního dodavatele ukončovací fakturu, kde Vám původní dodavatel vyúčtuje Vaši spotřebu k poslednímu dni odběru. Tím Vaše doba fixace u daného dodavatele skončila.
 • Kdo zajišťuje odečty elektroměru/plynoměru a kdy obdržím vyúčtování?
  Odečty odběrného místa zajišťuje distributor, který se se změnou dodavatele nemění – je dán lokalitou Vašeho místa odběru. Odečty budou tedy i nadále probíhat tak, jak jste zvyklí.
 • Kdo je distributor a kdo dodavatel?
  Distributor je společnost, která provozuje distribuční síť, na které se přenáší energie. Je to tedy "správce", který hlídá a stará se celou distribuční síť včetně měřicího zařízení u vás doma. Jeho pracovník u Vás provádí odečet. Distributora si jiného zvolit nemůžete - je dán lokalitou, kde je umístěno Vaše odběrné místo (ČEZ, PRE, EON u elektřiny a Pražská Plynárenská, EON a GasNET u zemního plynu). Dodavatel je společnost, která za Vás zařizuje nákup Vašich energií včetně následné fakturace - tuto energii Vám následně přes distribuci pošle až domů. Ve Vaší pravidelné faktuře za energie máte již vše zaplacené - protože máte uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky. Veškeré Vaše požadavky řešíte přes Vašeho DODAVATELE.
 • Jaké jsou možnosti odstoupení/výpovědi smlouvy s dodavatelem?
  Při ukončování smlouvy je nutné přihlédnout k obsahu ujednání smluvních stran. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou, je třeba ukončit smlouvu k datu výročí smlouvy, jinak se zákazník vystavuje riziku vystavení smluvní sankce. Odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku - odstoupení může podat zákazník v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Odstoupení lze podat ve lhůtě 14 - ti dnů od data podpisu smlouvy. Účinky nastávají okamžikem, kdy je toto jednostranné právní jednání doručeno dodavateli elektřiny (plynu). Výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona - výpověď může podat spotřebitel v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího. Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 5 energetického zákona - důvodem k odstoupení je zvýšení ceny dodavatele, ale jde pouze o tu část ceny, kterou dodavatel může ovlivnit. Pokud je zvýšena ta část ceny, která je regulována státem (cenové rozhodnutí ERÚ), není důvod k odstoupení dán.
 • Je změna dodavatele zpoplatněna?
  Není. Změna dodavatele je zcela zdarma. Doporučujeme si ale ohlídat obchodní podmínky jednotlivých dodavatelů, kde mohou být sankční poplatky za předčasné ukončení smlouvy. S tím Vám ale umíme pomoci.
 • Jakým způsobem probíhá změna dodavatele?
  Pomůžeme Vám s vyplněním smlouvy, kde jsou základní identifikační údaje Vaší osoby a odběrného místa. To trvá přibližně 10 minut. Vše ostatní za Vás vyřídíme sami. Poté se již čeká na ukončení Vaší stávající smlouvy, což zařídí innogy a následně již od innogy spokojeně odebíráte energie.
 • Jak poznám, že se provedla změna dodavatele?"
  Jakmile skončí Vaše stávající smlouva, innogy Vám zašle uvítací dopis společně s novým rozpisem záloh, kde bude uvedeno, kam máte zálohy posílat. Zároveň Vám předchozí dodavatel zašle ukončovací vyúčtování/fakturu, díky které se s ním vyřídí veškeré závazky a tím se odběr ukončí.
 • Musím něco řešit se svým stávajícím dodavatelem?
  Nemusíte, innogy vše zařídí za Vás. I komunikaci s Vaším stávajícím dodavatelem ohledně výpovědi smlouvy.
 • Co je Energetický regulační úřad?
  Jedná se o státní instituci, která dohlíží na energetický trh. Zároveň vydává cenové rozhodnutí, kterým se určuje cena distribuce energií – menší složka celkové ceny, kterou naleznete ve svém vyúčtování.
 • Komu mám nahlásit případné poruchy v dodávkách elektřiny a/nebo zemního plynu?
  Kontakt, který máte nyní Vám zůstává. Je to kontakt na Vašeho distributora, který se v případě změny dodavatele nemění.
bottom of page