CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

Jak dlouho trvá změna dodavatele?


Zahájení dodávky od innogy závisí na ukončení Vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem. Podáním výpovědi u stávajícího dodavatele poběží výpovědní lhůta, během které Vás bude stávající dodavatel nejspíše kontaktovat. Otázkou však je, proč Vám výhodnější cenu Vás stávající dodavatel nabídl až pod pohrůžkou Vašeho odchodu.

U smlouvy na doby neurčitou trvá výpovědní lhůta ze zákona 3 měsíce.
U smlouvy na dobu určitou je lhůta závislá na druhu smlouvy, kterou máte se svým dodavatelem uzavřenou.

Zahajení dodavky je možné po rozvázání smluvního vztahu s bývalým dodavatelem.

O všechny kroky, které povedou až k výhodným dodávkám od innogy se postaráme my!




Cena za dodávky energie má několik složek. U které je možné ušetřit a která je regulovaná?


Předmětem konkurence je neregulovaná složka energie, což je Silová elektřina (nebo zemní plyn) a Stálý měsíční plat za Odběrné místo. Ostatní složky jsou regulované rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a nemůže zde probíhat jakákoli soutěž.

Zajímejte se vždy o neregulovanou část. Tu regulovanou budete mít stejnou bez ohledu na Vašeho dodavatele energií.




Kdy mi bude vystaveno konečné vyúčtování od předchozího dodavatele?


Po zahájení dodávky energií od innogy obdržíte od původního dodavatele ukončovací fakturu, kde Vám původní dodavatel vyúčtuje Vaši spotřebu k poslednímu dni odběru.

Tím Vaše doba fixace u daného dodavatele skončila.




Kdo zajišťuje odečty elektroměru/plynoměru a kdy obdržím vyúčtování?


Odečty odběrného místa zajišťuje distributor, který se se změnou dodavatele nemění – je dán lokalitou Vašeho místa odběru. Odečty budou tedy i nadále probíhat tak, jak jste zvyklí.




Kdo je distributor a kdo dodavatel?


Distributor je společnost, která provozuje distribuční síť, na které se přenáší energie.

Je to tedy "správce", který hlídá a stará se celou distribuční síť včetně měřicího zařízení u vás doma. Jeho pracovník u Vás provádí odečet. Distributora si jiného zvolit nemůžete - je dán lokalitou, kde je umístěno Vaše odběrné místo (ČEZ, PRE, EON u elektřiny a Pražská Plynárenská, EON a GasNET u zemního plynu).

Dodavatel je společnost, která za Vás zařizuje nákup Vašich energií včetně následné fakturace - tuto energii Vám následně přes distribuci pošle až domů.

Ve Vaší pravidelné faktuře za energie máte již vše zaplacené - protože máte uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky. Veškeré Vaše požadavky řešíte přes Vašeho DODAVATELE.




Jaké jsou možnosti odstoupení/výpovědi smlouvy s dodavatelem?


Při ukončování smlouvy je nutné přihlédnout k obsahu ujednání smluvních stran. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou, je třeba ukončit smlouvu k datu výročí smlouvy, jinak se zákazník vystavuje riziku vystavení smluvní sankce.
Odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku - odstoupení může podat zákazník v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Odstoupení lze podat ve lhůtě 14 - ti dnů od data podpisu smlouvy. Účinky nastávají okamžikem, kdy je toto jednostranné právní jednání doručeno dodavateli elektřiny (plynu).
Výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona - výpověď může podat spotřebitel v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.
Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 5 energetického zákona - důvodem k odstoupení je zvýšení ceny dodavatele, ale jde pouze o tu část ceny, kterou dodavatel může ovlivnit. Pokud je zvýšena ta část ceny, která je regulována státem (cenové rozhodnutí ERÚ), není důvod k odstoupení dán.




Je změna dodavatele zpoplatněna?


Není. Změna dodavatele je zcela zdarma. Doporučujeme si ale ohlídat obchodní podmínky jednotlivých dodavatelů, kde mohou být sankční poplatky za předčasné ukončení smlouvy.

S tím Vám ale umíme pomoci.




Jakým způsobem probíhá změna dodavatele?


Pomůžeme Vám s vyplněním smlouvy, kde jsou základní identifikační údaje Vaší osoby a odběrného místa. To trvá přibližně 10 minut. Vše ostatní za Vás vyřídíme sami. Poté se již čeká na ukončení Vaší stávající smlouvy, což zařídí innogy a následně již od innogy spokojeně odebíráte energie.




Jak poznám, že se provedla změna dodavatele?


Jakmile skončí Vaše stávající smlouva, innogy Vám zašle uvítací dopis společně s novým rozpisem záloh, kde bude uvedeno, kam máte zálohy posílat. Zároveň Vám předchozí dodavatel zašle ukončovací vyúčtování/fakturu, díky které se s ním vyřídí veškeré závazky a tím se odběr ukončí.




Musím něco řešit se svým stávajícím dodavatelem?


Nemusíte, innogy vše zařídí za Vás. I komunikaci s Vaším stávajícím dodavatelem ohledně výpovědi smlouvy.




Co je Energetický regulační úřad?


Jedná se o státní instituci, která dohlíží na energetický trh. Zároveň vydává cenové rozhodnutí, kterým se určuje cena distribuce energií – menší složka celkové ceny, kterou naleznete ve svém vyúčtování.




Komu mám nahlásit případné poruchy v dodávkách elektřiny a/nebo zemního plynu?


Kontakt, který máte nyní Vám zůstává. Je to kontakt na Vašeho distributora, který se v případě změny dodavatele nemění.